Çevreci Yakıt LPG

Dünyada kontrol edilemeyen nüfus artışı, göçler ve sanayileşmeden dolayı çevre sorunları her geçen gün artıyor. Bu bağlamda, dünyanın geleceği hakkında büyük endişeler yaşanıyor. Yaşanılabilir bir dünya için, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için büyük kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Ancak, birey olarak bizlerin de yapmamız gerekenler, uymamız gerekenler var.

AB üyesi ülkeler çevre için önemli çalışmalara imza atıyorlar. Sadece devlet bazında değil, halk olarak insanlar da sorumluluklarının gereklerini yerine getiriyorlar.
Türkiye’de bizlerin çevreye katkı sağlaması adına yapabileceklerinin başında yer alanlardan biri de çevreci yakıtlar ve enerji kaynakları kullanmak. İşte bu noktada LPG’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. LPG’nin kullanım alanları oldukça fazla olmakla birlikte, LPG ülkemizde en çok otogaz olarak tüketilmektedir. Dünyadaki en büyük ikinci otogaz pazarı olan Türkiye’de otogazın asıl kullanım amacı ekonomikliği. Dünyada ise, gelişmiş ülkeler otogazı çevreciliğinden dolayı tercih ediyor. Karbon salınım oranları diğer yakıtlara göre çok daha düşük olan LPG ve dolayısıyla otogazın ozon tabakasına olumsuz etkileri bulunduğu bilinen sera gazı etkisini azaltıyor.

Ülkemizdeki trafikteki araçların yüzde 35’lik bölümünü otogaz kullanan araçlar oluşturuyor. Neredeyse her 3 araçtan 1’i LPG li. Bu oran bizi otogaz kullanımında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapıyor. Daha ekonomik ve daha çevreci özelliklerinden ötürü araçlarda LPG kullanımı, başta AB olmak üzere dünya genelindeki çoğu ülkede, uygulanan çeşitli indirim ve teşviklerle özendirilmektedir. Ülkemizde ise LPG’ye ve otogaza böyle bir ayrıcalık uygulanmamaktadır. Buna rağmen LPG’nin otogaz olarak tüketimi Avrupa’da en yüksek bizim ülkemizdedir.
Türkiye’de LPG’nin araçlarda otogaz olarak kullanım oranının artması ile birlikte her yıl yaklaşık olarak 1 milyon ton daha az karbonmonoksit salınımı gerçekleşmektedir. Bu da LPG’nin önemini ve çevreciliğini bizlere rakamsal olarak daha net ifade etmektedir. Dünyada LPG kullanımı ile her ne kadar sebepleri farklı olsa da Türkiye’nin otogaz sektöründe gösterdiği başarı bütün dünyaca takdir edilmektedir.

Bir Cevap Yazın