Ford Escape

Yeni teknolojiler Ford Escape’s eşsiz kazasında derecelendirme dayalı olarak – bir “Üst Güvenlik” Sigorta Karayolu Güvenlik Enstitüsü (IIHS) ve 5 için ödül Seçim tüm çarpışma testlerinden yıldızlı hükümet derecelendirme. Ford Escape, hangi KUCUK Mavi Kitap editörleri son bir “2009 Yeni…